MOK – P5 Pytania

MOK – P5 Pytania

Print FlashCard
Question Answer
Czym jest ko-transport? Rodzaj aktywnego transportu przez blone za pomocabialkowych przenosnikow. Czasteczki przenoszone sa wbrew gradientowi elektrochemicznego. Ko-transportery to inaczej transportery wtorne.
Skad pochodzi energia do ko-transportu? Jest czerpana z jednoczesnego transportu drugich czasteczek (tez glownie jonow) zgodnie z gradientem stezen.
Jakie istnieja rodzaje kotransportu? Symport i antyport.
Czym rozni sie symport od antyportu? W przypadku symportu obie przenoszone substancje poruszaja sie w tym samym kierunku, a w przypadku antyportu w przeciwnych.
Przyklad symportu Transporter Na+/HCO3 – uzywa gradientu jonow sodu do transportu jonow weglanowych, ktore w komorce reaguja z woda dajac jony OH- utrzymujace zasadowe pH w komorce.
Przyklad antyportu Znana i lubiana pompa sodowo/potasowa; antyporter Na+/H+ korzysta z gradient sodu wypompowujac protony i pomagajac utrzymac pH fizjologiczne.
Czym rozni sie uniport od symportu i antyportu? Uniport, w przeciwienstwie do symportu i antyportu nie jest transportem aktywnym, a szczegolnym przypadkiem dyfuzji ulatwionej zachodzacej przez nosnik a nie przez kanal jonowy czy por.
Na czym polega uniport? Polega on na transporcie jednej czasteczki substratu przez blone w kierunku zgodnym z gradientem elektrochemicznym. Uniport charakteryzuje sie typowa dla dyfuzji ulatwionej kinetyka hiperboliczna (tj. taka jak enzymy Michaelisa-Menten).
Przyklad uniportu W ten sposob np. komorki ludzkie pobieraja z krwiglukoze, fruktoze i aminokwasy.
O czym mowi prawo Ficka? Szybkosc dyfuzji (ilosc gramow substancji rozproszonej i przeniesionej przez granice zetkniecia w jednostce czasu) jest proporcjonalna do gradientu stezenia oraz do powierzchni zetkniecia A.
Jakimi parametrami mozna opisac kinetyke dyfuzji ulatwionej? Km – rowna stezeniu substratu przy polowie predkosci max, Vmax – zalezy od ilosci transporterow i szybkosci ich transportu, Vo- szybkosc przenoszenia czasteczek przez transporter, Cout – stezenie na zewnatrz
Od czego zalezy Vmax przy dyfuzji ulatwionej? Zalezna od ilosci kanalu/transportera w blonie i szybkosciprzeplywu/zmian konformacyjnych
Czym jest Km? Km, rowna stezeniu substratu przy predkosci bedacej polowa maksymalnej. Jest ona wyrazem powinowactwa substancji transportowanej do nosnika (im mniejsza, tym wieksze powinowactwo).
W jaki sposob woda przechodzi przez blony? Przez akwaporyny, duze pory (np. jadrowe, polaczenia szczelinowe, bakteryjne poryny), przez kanaly jonowe w postaci otoczki hydratacyjnej jonow.
Dlaczego szybkie przechodzenie wody przez blony jest tak istotne dla komorki? Komorka caly czas wydziela i zuzywa wode w reakcjach fizjologicznych. Poza tym wydziela i pobiera jony. Wszystko to 29 prowadzi do niewielkich wahan w osmolarnosci komorki i naraza ja na lize osmotyczna nawet w teoretycznie izoosmotycznym srodowisku.
Jak zbudowane sa akwaporyny? Homotetreamer podjednostek o masie 28kDa. Kazda podjednostka ma 6 transmembranowych helis, ktore tworza por (tzn. por jest w srodku kazdej podjednostki, czyli jedna czasteczka akwaporyny ma 4 pory). Hydrofobowe reszty do blony, a hydrofilowe do srodka.
W jaki sposob zapewniana jest specyficznosc kanalu – akwaporyny? Specyficznosc kanalu jest zapewniana nie tylko przez wielkosc, nieco tylko wieksza od srednicy czasteczki wody, ale tez przez kilka konserwatywnych reszt R, H i N w porach, ktore tworza w porze kilka miejsc wiazania wody oddzialywaniami wodorowymi.
Czym ogolnie jest technika "patch-clamp"? Technika umozliwiajaca pomiar przeplywu jonow przez pojedynczy kanal jonowy.
Co mozna zbadac technika patch-clamp? Ilosc jonow ktore przeplynely przez kanal, czas otwarcia kanalu, czynnik powodujacy jego otwarcie, specyficznosc kanalow, zmiany powodowane przez mutacje kanalow.
Jak bada sie zmiany powodowane przez mutacje kanalow? Z wykorzystaniem ekspresji naszego transgenu w jajach Xenopus, ktore nie maja kanalow jonowych.
Jaki jest ogolny przebieg techniki patch-clamp? Elektrode (w cytozolu) i mikropipete (z zassana blona) podlacza sie do urzadzenia utrzymujacego staly potencjal blonowy i bada ilosc pradu plynacego przez obwod, niezbednego do utrzymania stalego potencjalu blonowego.
Jak musi byc przygotowana pipeta do techniki patch-clamp? Do pomiaru stosuje sie mikropipete o srednicy otworka okolo 0,5?m, wypelniona roztworem soli przewodzacym prad i podlaczona pod napiecie elektryczne.
Jak bada sie specyficznosc kanalu w technice patch-clamp? Jesli np. kanal jest specyficzny dla sodu, to bedzie dawal odczyt jesli umiescimy w pipecie roztwor NaCl, ale jesli damy KCl to juz nie bedzie zadnego odczytu, bo nie bedzie jonow Na+.
Jak sprawdza sie bialka, ktore uznano za potencjalne kanaly jonowe technika patch clamp? cDNA bialka mozna poddac odwrotnej transkrypcji, a mRNA wstrzyknac do jaja Xenopus. Po 24-48 godzinach na ekspresje i lokalizacje mozna zrobic na jajach patch-clamp i scharakteryzowac kanal.
Jakie jest normalne fizjologiczne stezenie Ca2+? W normalnych warunkach cytozolowe stezenie wapnia jest bardzo niskie, okolo 0,2?M i jest utrzymywane przez Ca2+-ATP-azy, ktore wypompowuja wapn do ER albo na zewnatrz.
W jakich procesach Ca2+ dziala bezposrednio? W akt. wielu bialek waznych dla przekazywania sygnalow np. PKC (protein kinase C, uczestniczy w kontroli ekspresji genow) oraz wywolujacych efekty w komorkach np. synaptotagmina w synapsach, czy analogicznego bialka w komorkach ? trzustki.
W jakich procesach Ca2+ dziala posrednio? Wiaze bialka zawierajace motyw „EF hand” np. kalmodulina.
Na czym polega oddzialywanie miedzy Ca2+ a kalmodulina? Kalomodulina wiaze 4 jony wapnia w kooperacyjny sposob, czyli niewielki wzrost w ich stezeniu juz ja aktywuje, bo kazdy nastepny wiaze sie silniej.
Co jest charakterystyczna cecha sygnalow przekazywanych przez Ca2+? Ich blyskawiczne pojawienie sie w odpowiedzi na bodziec i rownie blyskawiczne wygaszenie sygnalu, dzieki pracy wapniowych pomp ATP.
W jaki sposob Ca2+ uczestniczy w regulacji ekspresji genow? Przez regulacje PKC.
Jaki jest udzial Ca2+ w sygnalizacji komorkowej? Aktywuje sygnalizacje komorkowa, w ktorej uczestniczy bialko G. Wiazac fosfodiesteraze cAMP wygasza sygnalizacje komorkowa udzialem cAMP.
Jakie sa regulacyjne funkcje jonow Ca2+ (cz. I)? Regulacja ekspresji genow przez regulacje PKC , aktywacja sygnalizacji kom., w ktorej uczestniczy bialko G , reguluje wydzielanie neurotransmiterow i insuliny. akt. kalmoduliny, indukcja skurczu miesnia po zwiazaniu do kinazy lekkiego lancucha miozyny
Jakie sa regulacyjne funkcje jonow Ca2+ (cz. II)? Wiazac fosfodiesteraze cAMP wygasza sygnalizacje kom. z udzialem cAMP, aktywuje kinazy/fosfatazy regulujace bialka i szlaki metaboliczne oraz ekspresji genow
Jaka funkcje pelni kalcyneuryna? Kalcyneuryna defosforyluje czynnik NFAT, ktoryaktywuje ekspresje genow prowadzaca do aktywacji limfocytow T.
Co mozna powiedziec o spoczynkowych wartosciach stezen jonow Ca2+ w poszczegolnych przedzialach komorkowych? Przestrzen miedzykomorkowa (osocze), lumen ER – stezenie Ca2+ wynosi 1mM. W cytosolu w fazie spoczynkowej – 10-7 M
Jakie mechanizmy obnizaja stezenie Ca2+ w cytozolu? ATPaza Ca2+ blony plazmatycznej, wymiennik Na+/Ca2+ blony plazmatycznej, ATPaza Ca2+ retikulum endoplazmatycznego/sarkoplazmatycznego, pompa wewnetrznej bony mitochondrialnej
Jak okresla sie stezenie Ca2+ w komorce? Uzycie indykatorow chemicznych lub genetycznie zaprojektowanych indykatorow.
Przyklady indykatorow chemicznych do okreslania stezenia Ca2+ w komorce fura-2, indo-1, fluo-3, fluo-4, Calcium Green-1
Na czym polega okreslanie stezenie Ca2+ za pomoca indykatorow chemicznych? Sa to male molekuly, ktore chelatujac jony wapnia zmieniaja swoje wlasciwosci spektralne. Stosowane indykatory to zwiazki na bazie BAPTA – poliamino kwasu karboksylowego, ktory wiaze specyficznie jony wapnia.
Jaka jest zasada metody okreslania stezenia Ca2+ za pomoca barwnika fura-2? Kazda czasteczka fura-2 wiaze jeden kation Ca2+, ilosc fura-2 zwiazanego z jonami wapnia jest proporcjonalna do wewnatrzkomorkowego stezenia Ca2+.
W jaki sposob barwnik fura-2, ktory jest hydrofobowy dostaje sie do komorki? Barwnik posiada 5 grup COOH, ktore tworza w. estrowe z etanolem, ester fura-2 jest lipofilowy, wiec dyfunduje z medium przez blone. W cytozolu esterazy hydrolizuja ester fura- 2 tworzac fura-2, ktorego wolne grupy COOH uniemozliwiaja ucieczke z cytosolu.
Jak oznacza sie fluorescencyjnie stezenie wapnia za pomoca barwnika fura-2? Poprzez pomiar intensywnosci fluorescencji dla dwoch fal wzbudzenia lub emisji, mozna okreslic ilosc indykatora zwiazanego z Ca2+ i wolnego, jak rowniez ilosc wolnych jonow wapnia.
Czym sa genetycznie zaprojektowane indykatory do oznaczania stezenia Ca2+? Fuzyjne bialka fluorescencyjne na bazie GFP albo ktoregos z jego wariantow (YFP, CFP). Posiadaja przylaczona calmoduline (CaM) oraz domene M13 kinazy fosforylujacej lekkie lancuchy miozyny (MLCK).
Jaka jest zasada metody okreslania stezenia Ca2+ za pomoca indykatorow genetycznie zaprojektowanych? Przylaczenie jonow wapnia wywoluje zmiany konformacyjne w takim bialku co prowadzi do zmiany jego wlasciwosci jako fluorofora.
Przyklady indykatorow genetycznie zaprojektowanych Pericam oraz Cameleon.
Jak oznacza sie fluorescencyjnie stezenie wapnia za pomoca Camelona? Zwiazanie jonow wapnia powoduje owiniecie domeny M13 przez kalmoduline i zblizenie do siebie dwoch wariantow GFP ktore wchodza w sklad Cameleona, a to zwieksza efektywnosc FRET miedzy nimi.
Czym jest fagocytoza? Nieselektywny proces pochlaniania drobnoustrojow i innych duzych nierozpuszczalnych czastek przez kom.; po utworzeniu wglebien w blonie kom., zamyka sie ona w fagosom zamykajac czast.; fagosom laczy sie z lizosomem, dostarczajacym e. hydrolitycznych.
Jakie jest znaczenie fagocytozy? Sposob odzywiania sie drapieznych pierwotniakow, mechanizm obronny ssakow przed drobnoustrojami (makrofagi i granulocyty obojetnochlonne),
Czym jest opsonizacja? Oplaszczenie patogenow czynnikami pobudzajacymifagocytoze (opsoninami)
W jaki sposob rozpoznawane sa antygeny, bialka i przeciwciala do fagocytozy? Czasteczki do fagocytozy rozpoznawane dzieki receptorom dla antygenow bakteryjnych lub bialek ukladu dopelniacza CR1 i CR3 (odpornosc wrodzona) lub receptorom przeciwcial (odpornosc nabyta)
Czym jest immunofagocytoza? Fagocytoza przez biale krwinki indukowana opsonizacja.
Jakie substancje sa pobierane na drodze endocytozy z udzialem receptorow? Bialka transportowe: LDL, transferyna, transkobalamina, transtyretyna; hormony bialkowe: czynniki wzrostu (np. insulina), glikoproteidy: np. enzymy lizosomowe, niektore wirusy, toksyny bakteryjne (np. pseudomonas)
Czym jest klatryna? Klatryna to wielopodjednostkowe bialko, ktore oplaszcza pecherzyk. Bialko zbudowane z lancuchow lekkich i ciezkich (zwykle po 3) tworzy: triskeliton, a przy udziale innych bialek jak np. adaptyn moga laczyc sie w struktury penta czy heksa.
Czym sa adaptery? Inaczej adaptyny. Umozliwiaja one rozpoznawanie roznych receptorow pobieranych do pecherzykow a tym samym pobor roznej tresci poprzez dopasowanie klatryny do receptorow.
Jak zbudowane sa adaptyny? Adaptory zbudowane sa z kompleksu bialek: 2 duzych adaptyn i dwoch mniejszych bialek, roznych dla AP1 i AP2 i posiadaja tzw. „uszka" bialkowe.
Jaki jest los receptorow w endocytozie z udzialem receptorow? Powrot do blony kom. (dla LDL, transferyna) · strawienie receptorow (dla czynnikow wzrostowych np.:EGF) · przemieszczenie receptorow do innej blony (dla IgA) – proces transcytozy przede wszystkim zachodzi w gruczole mlecznym i kom nablonka jelitowego.
Czym sa pecherzyki okryte kaweolina? Malutkie pecherzyki, ktore tworza ugrupowania zgromadzone w poblizu blony. Charakteryzuja sie obecnoscia bialek: zakotwiczonych za pomoca GPI oraz sfingomieliny i gliko-lipidow. W scianach kaweoli znajduja sie bialka do transportu Ca2+ i k. foliowego.
Jak pobierany jest LDL do komorki? Receptor LDL rozpoznaniu bialka lipoproteiny, formuje sie pecherzyk, ktory laczy sie z przedzialem endosomowym, gdzie dochodzi do odlaczenia ligandu, ktory trafia do lizosomow i tam strawiony.
Gdzie znajduje sie receptor LDL? Receptor dla LDL znajduje sie w doleczku i rozpoznaje bialka warstwy zewn. LDL.
Co jest warunkiem rozpoznania LDL przez komorke? Warunkiem rozpoznania LDL jest obecnosc tzw. motywu rozpoznawczego, ktorego defekt prowadzi do tego, ze LDL jest nie wychwytywany, co czesto prowadzi do podniesionego poziomu HDL i samego cholesterolu we krwi, co dalej predysponuje do miazdzycy naczyn.
Jak zbudowane sa czasteczki LDL? Skladaja sie z ok. 500 cz. cholesterolu zlokalizowanego wewnetrznie, oraz pokrywy zewnetrznej skladajacej sie z bialek.
Czy komorka musi pobierac LDL? Generalnie komorka moze albo syntetyzowac cholesterol (w REgi) albo pobierac go przez blone. W warunkach dostatecznej podazy cholesterolu przewaza jego pobieranie, a synteza uruchamian jest przy niedoborze cholesterolu.
Jak pobierana jest transferyna do komorki? Swoisty receptor laczy sie z kompleksem transferyny tworzy sie pecherzyk okryty, nastepnie pecherzyk nagi, ktory fuzjuje z przedzialem endosomowym. Tam, w odroznieniu od pobieraniaLDL odlacza sie tylko zelazo, a nie caly kompleks.
Jaka funkcje pelni apoferytyna? Bialko transportujace zelazo, wraz z receptorem powraca do blony komorkowej i tam w pH obojetnym zostaje odlaczone od receptora wracajac do krwi. Apoferytyna w pH kwasnym jest bardzo silnie przylaczona do swojego receptora.
Czym ogolnie jest endocytoza za posrednictwem receptorow? Proces w ktorym ligandy ze srodowiska komorki wiaza sie ze specyficznymi receptorami na blonie, a nastepnie region blony zawierajacy receptory z ligandami tworzy inwaginacje i w koncu pecherzyk transportowy srednicy 0,01-0,5?m.
Gdzie tworzony jest pecherzyk transportowy? Tworzenie pecherzyka odbywa sie w regionach blony wzbogaconych w klatryne i AP2 („clathrin-AP2 pits”, ok. 2% pow. blony) – bialka oplaszczajace pecherzyki.
W jaki sposob pecherzych odrywany jest od blony? Polimeryzacja bialek plaszcza na membranie wskutek dzialalnosci GTPaz powoduje zakrzywienie blony umozliwiajace odpaczkowanie pecherzyka.
Co sie dzieje z pecherzykiem transportowym po oderwaniu od blony? Tzw. wczesny endosom wedruje w glab cytoplazmy, laczy sie z innymi, wtedy jego pH zmienia sie na kwasne, a nazwa na pozny endosom. Kwasne pH powoduje dys. ligandow, a blony z receptorami wracaja do blony kom. PE laczy sie z lizosomem i zostaje strawiony.
Bialka wydzielane w procesie egzocytozy konstytutywnej regulowanej Przeciwciala (aktywowane limfocyty B), bialka osocza (hepatocyty), kolagen (fibroblasty)
Bialka wydzielane w procesie egzocytozy regulowanej tzn. magazynowane w komorce w pecherzykach i wydzielane pod wplywem jakiegos sygnalu Bialka mleka (komorki gruczolu sutkowego), prekursory enzymow trawiennych (komorki trzustki), hormony peptydowe np. insulina, glukagon, ACTH (rozne komorki endokrynne), cytokiny (leukocyty, komorki w stanie zapalnym)
Jakie sa glowne czynniki odpowiadajace za rozpoznanie blony docelowej przez pecherzyk podczas endocytozy? Bialka z rodziny Rab i bialka z rodziny SNARE.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *